Klíčovým identifikačním údajem automobilu je tzv. identifikační číslo vozidla VIN (Vehicle Identification Number). Toto číslo  je možné přibližně přirovnat k rodnému číslu člověka. VIN je přidělováno vozidlu při jeho výrobě, bývá vyraženo na karosérii (rám) vozidla, vyznačeno na výrobním štítku a na novějších vozidlech (pro zjednodušení kontroly) i na štítku za čelním sklem. 

   
Strukturu VIN definuje medzinárodní norma ISO 3779 – 1983 takto:

 

 VIN1

První sekce WMI je vždy tvořena třemi znaky, které jsou přiděleny příslušnými národními úřady ve spolupráci s organizací ISO a jednoznačně identifikují výrobce vozidla. První znak označuje geografickou zónu, druhý zemi (nebo přímo označuje výrobce v rámci geografické zóny) a třetí výrobce. Výrobci, kteří produkují ročně méně než 500 vozidel, mají zpravidla ve WMI na třetím míste číslici 9.

  Druhá sekce VIN – VDS – se skládá ze šesti znaků, které popisují vlastnosti vozidla. Jde zejména o typ, model, výbavu a pod. Struktura není normou jednoznačně definována, u jednotlivých výrobců sa výrazně odlišuje.

 Poslední sekcí je VIS. V této části někteří výrobci udávají rok výroby nebo modelový rok. Zpravidla pomocí znaku na první pozici VIS, což odpovídá osmé pozici zprava (od konce celého čísla VIN) nebo desáté pozici zleva (od začátku celého VIN). I když jde o údaje, které podle normy nejsou povinné, opět je možno u některých výrobců zjistit odchylky. 

Viz  následující  údaje:

    

vE VIN rok výroby (ani modelový rok) neuváDĚJÍ:

 ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI (roky 1980-85 a do 1990), NISSAN, PEUGEOT, SEAT (modely do 1993), SMART, SUBARU (kromě níže uvedených výjimek), SUZUKI, TOYOTA

  

vE VIN na OsmÉ pozICI  Zprava (od koncE) uvádĚJÍ rok výroby:

 BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR (kromě XJ40, XK8 – Serie I, X300), KIA, LADA, MITSUBISHI, OPEL, PONTIAC, ŠKODA (do Felicie)

    

vE VIN na OsmÉ pozici Zprava (od koncE) uvádĚJÍ modelový rok:

BMW, DAIHATSU, LEXUS, MG, MINI (roky 1986 – 90), PORSCHE, PROTON, RANGE ROVER (od roku 1996), ROVER, SAAB (do 1980), SEAT (od 1991, ale ne vždy), ŠKODA (od Octavie), VOLVO

vE VIN na OsmÉ pozici Zprava (od koncE)  uvádĚJÍ rok výroby NEbo modelový rok:

 AUDI, DAEWOO, VOLKSWAGEN

 

vE VIN rok výroby NEBO modelový rok uváDĚJÍ neStandardnĚ:

 FORD (Evropské) – rok výroby na sedmé pozici zprava, čili jedenácté zleva – do roku 1979 nestandardní značení písemným kódem: 1975 – R, 1976 – S, 1977 –T, 1978 – U, 1979 – W, od roku 1980 standardně 

 SUBARU (evropské?) – modelový rok v něktorých případech na sedmé pozici zleva, čili jedenácté zprava – alfanumericky vzestupně od roku 1995, neplatí však pro Forester a některé starší modely

 RANGE ROVER – do roku 1996 nestandardní značení písemným kódem: 1986 – C, 1987 – D, 1988 – E, 1989 – F, 1990 –G, 1991 – H, 1992 – J, 1993 – K, 1994 – L, 1995 – M

 SAAB – v letech 1972 až 1980 - třetí a čtvrtá číslice (zleva) tvoří koncové dvojčíslí modelového roku (XX80XXXX... modelový rok 1980)

   Modelový rok (rok výroby)  je vyjádřen těmito znaky:

Rok výroby Symbol
1971 1
1972 2
1973 3
1974 4
1975 5
1976 6
1977 7
1978 8
1979 9
1980 A
1981 B
1982 C
1983 D
1984 E
1985 F
1986 G
1987 H
1988 J
1989 K
1990 L
1991 M
1992 N
1993 P
1994 R
1995 S
1996 T
1997 V
1998 W
1999 X
2000 Y
2001 1
2002 2
2003 3
2004 4
2005 5
2006 6
2007 7
2008 8
2009 9
2010 A
2011 B

Na závěr jeden příklad. Na obrázku je výrobní štítek  vozidla ŠKODA Fabia:

 Fabia

 

Identifikační číslo vozidla VIN je „TMBPW16Y633860911“. Sekce WMI je tvořena znaky „TMB“. „T“ znamená Evropa, „M“ Česká republika a „B“ Škoda Auto a.s. Sekce VDS je tvořena šiesti nasledujícími znaky „PW16Y6“. „P“ znamená Fabia Classic nebo Junior, „W“ zážehový motor 1.2 – 40 kW, „1“ vybavení jen jediním airbagem řidiče a „6Y“ typ Fabia. Poslední znak ve VDS je v tomto případě interním kódem výrobce. Poslední sekce VIS je tvořena znaky „33860911“. Prvním znakem je modelový rok („3“ znamená 2003), druhý znak (opět „3“) je označením výrobního závodu (Mladá Boleslav). Nasledující znaky jsou pořadovým číslem karosérie (vozidla) ve výrobě. Škoda počínaje typem Octavia nekóduje ve VIN rok výroby, ale modelový rok. Všeobecně, nejen u automobilů Škoda, platí, že modelový rok a rok výroby nemusí být vždy shodný. Vozidla modelu pro nasledujíci rok se totiž většinou zavádějí do výroby už na konci predcházejícího roku. V našem případe by  tato Fabia mohla být vyrobena už v roce 2002, ale poměrně vysoké pořadové číslo karosérie ji řadí spíše do roku výroby 2003.

 

 

 

Pro informace zde uvedené byly jako zdroj použity webové stránky Ing. Mariána Rybianského,

http://rybiansky.szm.sk/

Zpět na předchozí stránku